Matematyka nie jest ulubionym przedmiotem u polskich uczniów, mimo iż 81 procent z nich uważa, że będzie im przydatna w dorosłości

Według najświeższych badań przeprowadzonych przez EduNav, aż 40 procent uczniów w Polsce nie ma za sympatię matematyki. Interesująco, jednocześnie, 81 procent z nich zdaje sobie sprawę, że ta dziedzina wiedzy okaże się praktyczna w ich przyszłym dorosłym życiu. Dodatkowo, powyżej 17 procent populacji dorosłej stwierdza, iż ich upodobanie do matematyki zanikło w trakcie edukacyjnego procesu szkolnego.

Analiza przeprowadzona przez twórców EduNav, pierwszej polskiej platformy otwartej do nauki matematyki z użyciem technologii AI, pokazuje, że matematykę nie jest fanem co czwarty polski uczeń. W grupie rodzicielskiej i opiekuńczej ponad 72 procent przyznaje, iż na początku ich edukacyjnej ścieżki polubiło ten przedmiot. Niemniej jednak, ilość tych, którzy utrzymali swoją sympatię do matematyki przez kolejne etapy edukacyjne, wynosi zaledwie 59,5 procent.

Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli na temat nauczania matematyki w Polsce, ponad połowa polskich dzieci przed rozpoczęciem edukacji szkolnej posiada zdolności matematyczne. Niestety, u większości z nich te umiejętności zanikają po kilku miesiącach nauki. Tymczasem, jak mówi Wojciech Majeran, współzałożyciel EduNav, umiejętności matematyczne mają przekład na takie aspekty jak logika i krytyczne myślenie, zarządzanie finansami czy też są one istotne praktycznie we wszystkich dziedzinach nauk ścisłych, humanistycznych i przyrodniczych.

Jednak warto zauważyć, że polscy uczniowie zdają sobie sprawę z ważności matematyki. Ponad 1/4 młodej populacji uczącej się deklaruje, że gdyby nie oceny w szkole, nauka matematyki byłaby dla nich bardziej atrakcyjna. Aż 81,2 procent jest przekonanych, że wiedza z tym zakresie będzie im potrzebna w dorosłym życiu. Uczestniczący w badaniu rodzice i opiekunowie mieli za zadanie ocenić, jak ważna jest dla nich matematyka na pięciostopniowej skali – gdzie 1 oznaczała brak znaczenia, a 5 wielką wagę. Aż 48,7 procent badanych przyznało matematyce najwyższą wartość, a 45,1 procent oceniło ją na 3 lub 4.