Ogrodnictwo jako aktywność wspomagająca zdrowie i rozwój dzieci

Kształtowanie zdrowych nawyków u dzieci jest kluczowe dla ich prawidłowego rozwoju. Wpływa to bezpośrednio na ich zdrowie fizyczne i psychiczne, a także na ich zdolności emocjonalne i społeczne. Niestety, obecnie wiele dzieci preferuje czas przed ekranem komputerowym lub smartfona, niż aktywności na świeżym powietrzu. Taki styl życia może negatywnie wpływać na naturalne procesy rozwojowe najmłodszych, często prowadząc do nadmiernego pobudzenia i problemów z prawidłowym rozwojem. Istnieje jednak metoda, która pozwala dzieciom łączyć aktywność fizyczną ze zdobywaniem wiedzy – jest to ogrodnictwo.

Dzieciństwo to okres życia, kiedy nasza ciekawość jest największa. Naturalną potrzebą każdego dziecka jest odkrywanie i eksplorowanie świata za pomocą wszystkich dostępnych zmysłów. Właśnie ta chęć poznania otaczającej rzeczywistości przyspiesza rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny najmłodszych. Dlatego tak ważne jest, aby zachęcać dzieci do korzystania z tej niepowtarzalnej umiejętności i tworzyć dla nich możliwość aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jednym z najlepszych sposobów na to jest właśnie ogrodnictwo.

Regularne prace w ogrodzie nie tylko poprawiają kondycję fizyczną dzieci, ale również mają pozytywny wpływ na ich rozwój sensoryczny. Bezpośredni kontakt z ziemią i roślinami stymuluje wszystkie zmysły, co przyczynia się do procesu integracji sensorycznej. To zaś pomaga dzieciom lepiej zrozumieć otaczający je świat i odpowiednio reagować na bodźce zewnętrzne.

Jednak jak podkreśla Joanna Legutko, doradca ogrodniczy, wiceprezes zarządu firmy W.Legutko, ogrodnictwo to nie tylko aktywność fizyczna. Jest to także fantastyczna platforma edukacyjna, która umożliwia dzieciom zdobywanie praktycznej wiedzy o roślinach, ich potrzebach oraz procesach biologicznych i ekologicznych, które wpływają na ich wzrost. Dodatkowo, prace ogrodnicze pomagają dziecku rozwijać różnorodne umiejętności praktyczne. Są to między innymi obsługa narzędzi ogrodniczych, sadzenie i pielęgnacja roślin czy planowanie przestrzeni. Pomocne są też podstawy matematyki, które mogą być wykorzystane podczas liczenia nasion czy mierzenia odległości między sadzonkami.