Planowanie i realizacja inwestycji w farmę fotowoltaiczną z magazynem energii

Masz plany na stworzenie farmy fotowoltaicznej? Zapoznaj się z kluczowymi aspektami takiego przedsięwzięcia, takimi jak wybór odpowiedniej lokalizacji, spełnienie formalności oraz ustalenie celów operacyjnych. Przyjrzyjmy się bliżej, dlaczego warto inwestować w farmę z własnym magazynem energii.

Budowa farmy fotowoltaicznej zaczyna się od odpowiedniego wyboru miejsca. Idealny teren to taki, który nie jest przydatny dla rolnictwa, czyli grunty klasy IV lub niższej. Sprawdzenie lokalnych planów zagospodarowania jest kluczowe, aby uniknąć problemów z uzyskaniem zgody na budowę. Teren powinien być płaski lub skierowany na południe, bez drzew czy budynków, które mogłyby rzucać cień na panele. Kolejnym elementem jest dostępność istniejącej stacji elektroenergetycznej do podłączenia farmy oraz gwarancja dostępu do miejsca budowy drogą utwardzoną.

Po wybraniu miejsca musisz przejść przez proces formalny. Urząd miasta lub gminy wydaje decyzję środowiskową, a pozwolenie na budowę można otrzymać w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Wszystkie sprawy związane z podłączeniem farmy do sieci należy załatwić z odpowiednim operatorem systemu dystrybucyjnego, natomiast koncesja na budowę jest wydawana przez Urząd Regulacji Energetyki.

Z chwilą spełnienia wszystkich warunków prawnych, można przystąpić do budowy. Projekt powinien obejmować pełną listę urządzeń, w tym panele i inwertery, wraz ze szczegółowymi parametrami technicznymi. Planując rozmieszczenie modułów, pamiętaj o południowej, południowo-wschodniej lub wschodnio-zachodniej orientacji. Kluczowe jest również zaplanowanie tras kablowych oraz zabezpieczenie miejsca budowy – np. poprzez instalację systemu monitoringu.

Podstawowym celem farmy fotowoltaicznej jest zarabianie na produkcji energii przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne. Można ją wykorzystać do autokonsumpcji energii, czyli zasilania konkretnej firmy lub przedsiębiorstwa, lub do sprzedaży energii na rynku, na przykład na Towarowej Giełdzie Energii lub podczas aukcji organizowanych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Budowa farmy PV z magazynem energii to dobry pomysł, ponieważ zysk z farmy jest uzależniony od cen energii na giełdzie, które są związane z jej produkcją. Gdy farmy osiągają szczyt produkcji, ceny na giełdzie są najniższe, co nie sprzyja natychmiastowej sprzedaży. Posiadanie magazynu umożliwia przechowywanie energii i jej sprzedaż w późniejszym czasie, kiedy ceny są korzystniejsze dla inwestora.