Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców dążących do filozofii zero waste

Organizacje, które aspirują do statusu „zero waste”, powinny zaangażować się w działania mające na celu minimalizowanie negatywnego wpływu ich działalności na środowisko naturalne. Aby to osiągnąć, kluczowe jest wprowadzenie zmian w procesach produkcyjnych, a także w sposobie organizacji biurowych obowiązków. Ale jak można przekształcić swoją firmę w kierunku zrównoważonego modelu „zero waste”?

Prowadzenie firmy zgodnie z ideą „zero waste” to nie tylko dbanie o planetę, lecz również odpowiedź na coraz bardziej dotkliwe i widoczne konsekwencje zmian klimatycznych, takie jak topnienie lodowców, postępujące pustynnienie różnych regionów świata czy masowe wymieranie dziesiątek gatunków. Troska o środowisko to nie tylko kwestia filozofii – obecnie jest to wymóg określony przez agendę ONZ z 2015 roku, w której wszystkie państwa członkowskie zobowiązały się do realizacji siedemnastu celów zrównoważonego rozwoju do 2030 roku.

Adaptacja filozofii „zero waste” jest również znakomitym narzędziem do budowania wizerunku firmy jako zaangażowanej społecznie i odpowiedzialnej z punktu widzenia środowiska. Stosowanie zasad CSR (Corporate Social Responsibility) pozwala na uwzględnienie szeregów aspektów ekologicznych, a także społecznych i pracowniczych, w strategii zarządzania organizacją. Taki podejście pozwala firmom zyskać przewagę konkurencyjną, kształtować warunki dla zrównoważonego rozwoju, a także poprawiać relacje z klientami i kontrahentami, którzy coraz częściej oczekują proekologicznego podejścia od firm, z którymi współpracują.