Surowce z recyklingu – z myślą o środowisku

Ze względu na znaczny wzrost populacji na świecie, produkowanych jest coraz więcej opakowań wyrabianych z tworzyw sztucznych. Jednocześnie wiąże się to z większą ilością odpadów, które następnie trafiają na recykling. W poniższej treści znajdziesz informacje na temat sposobów działania naszej firmy.

Tworzywa sztuczne – strona główna przedsiębiorstwa

Witryna internetowa poświęcona jest w szczególności dla ochrony środowiska. Na stronie głównej znajdują się poszczególne zakładki, dotyczące różnych ciekawostek, strategii naszej pracy oraz oferowanych usług.

Więcej informacji o nas – misja firmy

Jesteśmy bardzo wielkim stowarzyszeniem, które swoją działalnością obejmuje całą Unię Europejską. Działamy tylko i wyłącznie na opracowanych metodach z mocnym uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności CSR. Misja naszej firmy polega na budowaniu jak najlepszych planów działania, a później ich realizacji, na skutek czego, zarówno środowisko, jak i społeczeństwo są w pełni bezpieczne.

Nasz biznes – społeczna odpowiedzialność CSR

Przede wszystkim i na pierwszym miejscu stawiamy na obszary CSR, które są podzielone na cztery kategorie, a mianowicie:
Ład organizacyjny – etyczne kształtowanie zasad, kultury oraz działań,
Pracownicy – bezpieczeństwo, warunki i prawa pracownika,
Środowisko – ograniczenia w stosunku do emisji i zużycia, czyli odpowiedzialne zarządzanie odpadami, a także pozostałymi materiałami z nimi związanymi,
Produkt – odpowiednie podejście do łańcucha dostaw.

Czym handlujemy? – oferta

Zajmujemy się produkcją i sprzedażą surowca z recyklingu, który służy do dalszej produkcji plastiku.
Poniżej zamieszczone produkty sprzedajemy w postaci regranulatu, dostępnego we wszystkich kolorach:
PP – regranulat z polipropylenu.
HDPE – materiał pozyskiwany z polietylenu o dużej gęstości.
LDPE – surowiec stworzony z polietylenu o niskiej gęstości.