Na czym opiera się gospodarka Szwecji?

Szwecja to zdecydowanie najbogatszy kraj całej Skandynawii. Jest ona takżę jednym z najbardziej uprzemysłowionych krajów na świecie. Ale nie zawsze tak było. Jeszcze niemal 100 lat temu Szwedzi uchodzili na biedaków i często emigrowali za chlobem do Ameryki.

Szwecja slynie ze swojej wysoko rozwiniętej gospodarki oraz bardzo mądrze zorganizowanej polotyce. Jest nautralnym polityczmnie krajem o wysokim standardzie życia. Do bagactw naturalnych dzięki którym Szwecja stała sie jedną z potęg gospodarczych należy ruda żelaza stanowiąca główne bogactwo kraju. Jej wydobycie rozpoczęto już w XIX wieku. Wśród innych bogactw naturalnych należy również wymienić rudy miedzi, ołowiu, cynku a także srebro i złoto.

Szwecja jako kraj o wyjątkowo znikomych złożach surowców energetycznych, rekompensuje sobie ich brak mnóstwem hydroelektrowni znajdujących się na rzekach zwłaszcza w północnej części kraju. Regularnie wykorzystywana energia atomowa w Szwecji została całkowicie zamknięta w 2010 roku głosem ludności podczas przeprowadzonego tam referendum ogólnokrajowego.
Powierzchnia lasów tego skandynawskiego kraju wynosi 64% powierzchi co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 3 ha. Tak spora ilość lasów pozwoliła Szwecji stać się potentatem na rynku celulozy, papieru oraz tektury. Ale Szwecja to nie tylko przemysł. To również sprzedaż umiejętności takich jak mądre gospodarowanie pieniądzem, bankowość czy firmy ubezpieczeniowe. Szczególnym szacunkiem darzy się szwedzkich inżynierów, budujących elektrownie wiatrowe lub hydroelektrownie w krajach Trzeciego Świata.